Door inzet van de ouders en bijdragen van ondernemers rond de school is er een prachtige glossy gemaakt van de meest ondernemende school in Tussen de Vaarten.