De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het Bestuur en het beleid van Stichting Prisma. Daarnaast fungeert de Raad ook als klankbord voor het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Op deze pagina stellen zij zich aan u voor.