WATERWIJK – ‘Wat heb jij goed gewerkt’, ‘Je hebt goed geholpen met opruimen’ of ‘Wat heb je je medeleerling goed geholpen met het rekenwerk’. Het regende de afgelopen twee weken complimenten op basisschool De Ichthus. Om het schooljaar positief te beginnen werkte de school met de complimentenmachine.

“We wilden als school iets positiefs doen”, aldus Myrna Ooms, leerkracht van groep acht en gedragsspecialist. “We willen een gedragssysteem instellen en hoorden van de complimentenmachine. Hiermee leren de kinderen om complimenten te geven en te ontvangen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat complimenten geven pesten tegengaat en na alle mediaberichten willen we als school op deze manier laten zien dat we de kinderen positief meenemen en tegen pesten zijn.”
Aan het eind van de ochtend en de middag mogen de kinderen bepalen welk kind uit de groep een compliment verdient. “Dit kind krijgt dan een muntje waarmee hij uit de complimentenmachine een button kan halen. We doen dit in alle groepen, van 1 tot en met 8.”
De kinderen zijn blij met de complimenten. “Je ziet de kinderen stralen en glimlachen als ze een compliment krijgen. Ze zeggen ook dat ze zich fijner voelen op school, dat andere kinderen aardiger zijn, dat ze meer zelfvertrouwen krijgen en zijn gelukkig voelen van binnen. Er was zelfs een meisje dat vertelden dat ze dit jaar nog niet gepest was. We willen het complimenten geven er dan ook inhouden in onze school en we verwerken het in ons gedragssysteem.”