De basisscholen De Omnibus en De Optimist, beide onderdeel van Stichting Prisma Almere, zijn sinds deze week voorzien van zonnepanelen. Dit zijn de eerste basisscholen in Almere waarin wordt geïnvesteerd in zonnepanelen. Met een fijne samenwerking met Gemeente Almere en het bedrijf Almetra BV zijn de zonnepanelen aangebracht op de daken in het kader van het project ‘Almere geeft energie’.

‘Duurzaamheid staat hoog bij ons in het vaandel’, aldus Meindert Eijgenstein (Bestuurder Stichting Prisma Almere). ‘Onlangs hebben we ook het contract ‘Duurzaam afval ’ ondertekend. Maar we wilden meer doen. Toen de gemeente met ons in gesprek ging over de mogelijkheid van het plaatsen van zonnepanelen in het kader van het project ‘Almere geeft energie’ waren we gelijk enthousiast. Ik ben dan ook oprecht trots dat wij op deze manier investeren in het milieu. Ook sluit dit mooi aan bij de visie van de gemeente: Almere streeft er naar om in 2022 zoveel mogelijk een energieneutrale stad te zijn. Dit houdt in dat de verbruikte energie in Almere afkomstig is van niet-fossiele ofwel onuitputtelijke, hernieuwbare energiebronnen. Een energieneutrale stad bereiken we samen!’

Per school wordt er vanaf nu door Stichting Prisma Almere verder bekeken of het plaatsen van zonnepanelen mogelijk is. Op sommige scholen zijn er al eerder zonnepanelen aangebracht omdat het gaat om een ‘brede school’ of ‘Integraal Kinder centrum’ (IKC) waarbij het initiatief bij de gemeente lag om de zonnepanelen te plaatsen.

Op de foto staan v.l.n.r. op het dak van De Optimist:
Bob Kooijman, Michael Wind (TechnoMen BV namens Almetra BV ), Anko Kuyt (Gemeente Almere),
Miranda van der Kamp, Paula van Kuijk en Ali van Es (Stichting Prisma Almere)

Maar liefst 5 opleidingsleerkrachten van Prisma ontvangen op Windesheim hun Velon registratie.
Miranda Wallenburg, Saskia Klijnsma, Mariska Gelijk, Dorenda de Boer en Marianne Brilstra (niet op de foto) van harte gefeliciteerd!!!
We zijn trots op jullie!

Klik hier voor meer informatie  over de beroepsstandaard.

Op vrijdag 1 juli was burgemeester Weerwind te gast op Sterrenschool de Ruimte in het Homeruskwartier in Almere Poort. Naar aanleiding van zijn korte bezoek tijdens de kennismakingsronde met Almere Poort eerder dit jaar, was de burgemeester erg nieuwsgierig geworden naar het Sterrenschool concept en beloofde toen al de school om eens terug te komen. Deze belofte loste hij nu in.

Tijdens een gezellige lunch met de kinderraad van de school kon hij van de kinderen zelf horen hoe het is om onderwijs te volgen op Sterrenschool de Ruimte. De kinderen waren erg enthousiast en vonden het erg bijzonder en gezellig om te lunchen met de burgemeester. Ze praatten over het programma op school, de ervaringen van de kinderen, het welzijn, het werken met de iPads en over de toekomst van de kinderen, met name over de juiste keuze van vervolg onderwijs.
Na de lunch maakte verschillende andere leerlingen een selfie met de burgemeester en vervolgde de burgemeester zijn bezoek met een deelname aan een les burgerschapsvorming dat ging over de rechten van het kind. Op sterrenschool de Ruimte werken de kinderen onder andere met Ipads en de burgemeester kon zo ook eens zelf ervaren hoe dat in zijn werk gaat. Hij eindigde met een rondleiding door het innovatieve gebouw, met daarin ook een buurtcentrum en kinderopvang.

Sterrenschool De Ruimte is een onderwijsconcept waarbij alle kinderdiensten zijn gevestigd onder één dak. Zo komt de school tegemoet aan de wensen van ouders. De sterrenschool werkt op basis van vijf sterren: De school is het hele jaar open en doet mee aan de pilot met flexibele schoolvakanties, het onderwijs en opvang zijn op één plek gevestigd, maatwerk voor ieder kind door individuele leerroutes, uitblinken in taal, rekenen en lezen en een goede binding met de buurt.
Kijk voor meer informatie over Sterrenschool de Ruimte op www.sterrenschoolderuimte.nl

Het was feest op donderdag 16 juni op PC basisschool Het Kompas in Almere Buiten. Afgelopen week kregen zij een zeer positieve beoordeling van de Onderwijsinspectie. Om dit te vieren trakteerde het bestuur van de school, Stichting Prisma, leerlingen en personeel op een heerlijk ijsje van Paul’s ijs uit Almere. Prisma bedankt hiermee de leerlingen en het personeel, omdat zij met elkaar voor dit resultaat hebben gezorgd.

Astrid Duyff, directeur a.i. van de school is erg blij met dit resultaat: “De professionaliteit, deskundigheid en leergierigheid van het team én het onderlinge vertrouwen hebben ervoor gezorgd dat we binnen korte tijd de kwaliteit van het onderwijs sterk hebben kunnen verbeteren”. Vanaf september zal Het Kompas intensief gaan samenwerken met basisschool De Buitenburcht uit de Bloemenbuurt. Jenneke Kester zal dan directeur van beide scholen worden, waarbij ze op het Kompas wordt ondersteund door leerteamleider Sandra Roozeboom.

ALMERE – Stad & Natuur, 21 Toolkit en Kleur in Cultuur openen woensdag 13 januari officieel hun naschoolse ruimtes in Sterrenschool de Ruimte in Poort: natuur & technieklokaal De Ruimtepoort en ArtLab Almere Poort.

Wat hebben kinderen nu en in de toekomst nodig? Dat staat centraal in de naschoolse activiteiten in Sterrenschool de Ruimte. Van 14.15 tot 16.15 uur presenteren 21 Toolkit, Kleur in Cultuur en Stad & Natuur Almere woensdag hun aanbod met gratis workshops, geïnspireerd op Star Wars, robots, de sterren en de ruimte.  Voor alle kinderen van 1 tot 12 jaar is er wat te doen deze openingsmiddag en ook ouders en leerkrachten zijn uitgenodigd.

Om 16.15 uur is er een officiële opening, waarbij wethouder Frits Huis en alle partners het nieuwe seizoen inluiden en zowel De Ruimtepoort als ArtLab Poort op ludieke zullen wijze openen. Daarbij gaan de directeuren met een robot de strijd met elkaar aan. Sterrenschool De Ruimte is te vinden aan het Nimfenplein 1 in Almere Poort.

Stichting Prisma, NIVOZ en Fenom hebben in december hun medewerking toegezegd om te bouwen aan een structurele educatiebrug tussen Rojava ( het Koerdische deel in Noord-Oost Syrië) en de scholen in Almere. In oktober is  Jodi Liefhebber naar Rojava geweest om de eerste contacten met basisscholen in Rojava te leggen. Als gevolg hiervan komt in mei een delegatie uit Rojava in Almere op scholenbezoek, om ervaring op te doen en elkaar wederzijds te inspireren.

Stichting Prisma zal hierbij als gastheer optreden. Het is prachtig om met elkaar kennis te delen, elkaar te inspireren en hoop te geven aan leerkrachten die in oorlogsomstandigheden het onderwijs in Rojava willen vorm geven en moderniseren. Bouwen aan onderwijs is bouwen aan de toekomst!

 

IMG 0559
IMG 8943
IMG 0560
IMG 8908
IMG 0561

LITERATUURWIJK – Meester Pieter van Doorn van basisschool De Omnibus vierde zijn veertigjarig jubileum vorige week op een wel heel bijzondere manier.

Tim sloeg de jubilaris officieel tot ‘ridder’ tijdens het blijspel van de theatergroep Hilarius. Dit blijspel werd opgevoerd ter gelegenheid van het vrolijke jaarfeest van de oecumenische basisschool De Omnibus in de Literatuurwijk. Meer dan 600 basisschool leerlingen waren getuige van deze bijzondere gebeurtenis.

WATERWIJK – ‘Wat heb jij goed gewerkt’, ‘Je hebt goed geholpen met opruimen’ of ‘Wat heb je je medeleerling goed geholpen met het rekenwerk’. Het regende de afgelopen twee weken complimenten op basisschool De Ichthus. Om het schooljaar positief te beginnen werkte de school met de complimentenmachine.

“We wilden als school iets positiefs doen”, aldus Myrna Ooms, leerkracht van groep acht en gedragsspecialist. “We willen een gedragssysteem instellen en hoorden van de complimentenmachine. Hiermee leren de kinderen om complimenten te geven en te ontvangen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat complimenten geven pesten tegengaat en na alle mediaberichten willen we als school op deze manier laten zien dat we de kinderen positief meenemen en tegen pesten zijn.”
Aan het eind van de ochtend en de middag mogen de kinderen bepalen welk kind uit de groep een compliment verdient. “Dit kind krijgt dan een muntje waarmee hij uit de complimentenmachine een button kan halen. We doen dit in alle groepen, van 1 tot en met 8.”
De kinderen zijn blij met de complimenten. “Je ziet de kinderen stralen en glimlachen als ze een compliment krijgen. Ze zeggen ook dat ze zich fijner voelen op school, dat andere kinderen aardiger zijn, dat ze meer zelfvertrouwen krijgen en zijn gelukkig voelen van binnen. Er was zelfs een meisje dat vertelden dat ze dit jaar nog niet gepest was. We willen het complimenten geven er dan ook inhouden in onze school en we verwerken het in ons gedragssysteem.”