In het Strategisch beleidsplan ‘Op weg naar 2019’ staan de ambities van stichting Prisma beschreven voor de komende jaren. Alle scholen hebben het eigen schoolplan, van 2011 tot 2015, hierop gebaseerd. Daarnaast geeft elke school, naast de gezamenlijk gekozen koers, kleur aan het eigen profiel.