-Under construction- Stichting Prisma Almere ontwikkelt op dit moment en nieuwe website. Het kan zijn dat sommige informatie verouderd is. Excuses voor het ongemak.

Het ‘samen opleiden’ met de PABO heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt. Prisma werkt nauw samen met Pabo Windesheim (Almere) en de Marnix Academie (Utrecht) en heeft de ambitie deze samenwerking uit te breiden tot intensief partnerschap waarin kwaliteitsverbetering van huidig en toekomstig personeel voorop staat.Inmiddels is het aantal opleidingsscholen uitgebreid tot acht. Op deze scholen worden studenten begeleid door getrainde schoolopleiders en mentoren. Gezamenlijk wordt gewerkt aan schoolontwikkeling, door studenten, leerkrachten, directie en opleidingsdocenten in een leerwerkgemeenschap. Studenten zijn in de school van meerwaarde: het begeleiden en coachen vraagt om nieuwe competenties van leerkrachten (mentoren), en het samen werken, leren en onderzoeken geeft de school een onderwijsinhoudelijke impuls.

 

Visitatie Opleidingsschool

Jaarlijks worden alle opleidingsscholen gecontroleerd op kwaliteit en deskundigheid (visitatie) door de vertegenwoordigers van Pabo Windesheim, de Marnix Academie en de Bovenschoolse opleidingscoördinator van Prisma.Deze visitatie is bedoeld om zicht te krijgen op de verdere ontwikkeling van elke opleidingsschool.
Ook wordt aan de hand van de visitatie bepaald welke scholen in aanmerking komen voor een convenant met één van de PABO’s en wordt in kaart gebracht welke ondersteuning gewenst is om  verdere schoolontwikkeling mogelijk te maken.

 

Prisma-arrangement

Studenten kunnen zich vanaf het derde jaar met Prisma verbinden door te kiezen voor het Prisma-arrangement. Studenten voeren verplicht een sollicitatiegesprek. Studenten die voor een Prisma-arrangement kiezen kunnen rekenen op een aantal voordelen, zoals betaling van collegegeld, deelname aan de Prisma-academie en intensieve begeleiding op de werkplek.