-Under construction- Stichting Prisma Almere ontwikkelt op dit moment en nieuwe website. Het kan zijn dat sommige informatie verouderd is. Excuses voor het ongemak.

Bijna 500 personeelsleden van Stichting Prisma zijn dagelijks actief met de ontwikkeling van kinderen.
Directieleden, intern begeleiders, onderwijzend- en onderwijsondersteunend personeel en de leden van het expertiseteam: samen zijn ze het meest waardevolle kapitaal van onze stichting.

Het onderwijs op de Prismascholen vraagt in toenemende mate om kwalitatief goed personeel en hoogwaardige professionalisering. Met als uitgangspunt de strategische uitspraken voor de komende jaren zal een belangrijke focus liggen op de kwaliteit van handelen van de leerkracht in de groep.
De intern begeleider krijgt een steeds grotere rol in het coachen van leerkrachten. Dit betreft het afstemmen van het onderijsaanbod en ook op schoolniveau het uitvoeren van het zorgbeleid.
Van iedere directeur vraagt dit vervolgens in toenemende mate goed onderwijskundig leiderschap en de borging van kwaliteit.
De inzet en samenstelling van het expertiseteam is afhankelijk van de strategische uitspraken en de vraag naar professionalisering c.q. expertsie van de scholen zelf.

Integraal personeelsbeleid krijgt bij Prisma vorm door het afstemmen van de ontwikkeling van het personeel op de doelen van de school. We stimuleren dat de personeelsleden  zich ontwikkelen en professionaliseren volgens het concept van het persoonlijk ontwikkelingsplan.
Personeelsleden kunnen blijven groeien in hun vak, waarbij het van belang is dat zij voortdurend worden uitgedaagd. Verder is de Functiemix een kans voor doorgaande ontwikkeling van leerkrachten en kunnen excellerende leerkrachten in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling.

De Prismacademie is onstaan vanuit de gedachte dat er voldoende expertise bij mensen aanwezig is die waardevol is om te delen met anderen.
Om ook de mobiliteit tussen scholen en de informele contacten te stimuleren organiseert de werkgroep Prismaction regelmatig personeelsactiviteiten.
Via Prismagazine houden we het personeel op de hoogte van het reilen en zeilen van de stichting en haar scholen.