IKC de Regenboog dit is onze missie; Talenten kleuren kinderen…

Integraal Kind Centrum de Regenboog is samen met de kinderen, de ouders en medewerkers altijd
in beweging.
Wij staan voor een brede ontwikkeling van ieder kind van 0 tot 12 jaar waarin talentontwikkeling
centraal staat. Onze visie is gebaseerd op Human Dynamics.
Als Human Dynamics school zien wij verschillen en talenten van medewerkers, kinderen en ouders
als kracht.
De theorie van Biesta is in onze visie op het kind leidend.
Hierbij gaat het niet alleen om kwalificatie ( eigen maken van kennis en vaardigheden) maar ook om
socialisatie ( het kind in relatie met zijn of haar omgeving) en om persoonsontwikkeling ( wie ben ik,
wat kan ik, wat heb ik nog te ontwikkelen). Ontdekkend leren en uitdagend onderwijs hoort hier
vanzelfsprekend bij.

Het team van de Regenboog is één grote leergemeenschap waarin alle medewerkers op basis van
onderzoek deel nemen aan kleinere leergemeenschappen.
Wij geven de leerkracht het vak terug. Bij ons mag je ontdekken en risico’s nemen .

Wij hebben m.i.v. 1 november een baan voor jou in de MB/BB (3,4 of 5 dagen) 
groep en aantal dagen in overleg.

Wij zoeken een leerkracht die…..
– Mee wil werken aan de brede ontwikkeling van jonge kinderen
– Ontdekkend en uitdagend leren vanzelfsprekend vindt
– Een leerkracht die risico’s durft te nemen in zijn of haar ontwikkeling
– Een leerkracht die zich wil verdiepen in de Kanjertraining en Human Dynamics

Wat krijg je….
– een baan met veel zeggenschap over het primaire proces
– een coach, die een jaar lang jouw maatje is
– scholing en ontwikkeling
– Een LB schaal behoort op tot de mogelijkheden

Dus denk jij nu, dit lijkt mij een mooie werkplek voor mij…
Stuur je motivatiebrief en CV naar Ingrid de Vries, dir.regenboog@prisma-almere.nl
Voor meer informatie, kijk op onze website: www.regenboogalmere.nl of informeer bij de directie,
Ingrid de Vries of Marcel Klazen 036-5314937