Het Drieluik zoekt voor schooljaar 2017-2018

leerkrachten voor de onder- midden- en bovenbouw
(schaal LA/LB, fulltime is wenselijk en parttime bespreekbaar)

De mensen achter Het Drieluik
De 900 kinderen van Het Drieluik worden begeleid door een
team van enthousiaste, deskundige leerkrachten.
Teamleden werken intensief samen in leerteams, zodat kennis
en ervaring gedeeld wordt.

Van nieuwe teamleden verwachten we dat ze zich uitgedaagd
voelen door ons onderwijsconcept en graag hun expertise in
willen zetten voor de verdere schoolontwikkeling. We
ondersteunen teamleden waar nodig en stimuleren hen om zich
als professional verder te ontwikkelen.

Ons onderwijs
Het Drieluik is een oecumenische school, waar onze 3 kernwaarden
uitgangspunt zijn voor het realiseren van uitdagend onderwijs. Om alle
talenten van kinderen optimaal te benutten, stellen we hoge
verwachtingen en gebruiken we HGW als leidraad om af te stemmen op hun
onderwijsbehoeften.

In gr. 1-2 werken we thematisch en ontwikkelingsgericht, waarin spel in
een rijke leeromgeving het leidend motief is. Eén middag in de week werken
de kleuters in ateliers, waarin expressieve- en creatieve vorming centraal
staat. In samenwerking met het kinderdagverblijf en speelopvang,
ontwerpen we een doorgaande lijn van 0-6 jaar.
Vanaf gr. 3 worden ’s ochtends m.b.v. moderne methodes (o.a. VLL, Estafette,
Pluspunt en Nieuwsbegrip XL) de kernvakken taal en rekenen aangeboden en
wordt er met de taak gewerkt.
Een aantal middagen per week bieden we onderwijs aan in ateliers met IPC,
gericht op wereldoriëntatie, beeldende- en expressieve vorming. Hierbij staat
betekenisvol leren én inhoudelijke diepgang centraal.

Binnen brede school Het Vlechtwerk genieten we van vele voorzieningen,
zoals luxe sportaccomodatie, mediatheek, restaurant en buurthuis. De komende
jaren ontwikkelen we ons tot een integraal kindcentrum, waarin inhoudelijk
wordt samengewerkt met de partners in ons gebouw. Er is dagelijks een
naschools activiteitenaanbod bestaande uit o.a. sport, dans, theater,
kooklessen en muziek, zodat kinderen hun talenten breed kunnen ontdekken en
versterken.

Wil jij de uitdaging aangaan?
Stuur jouw motivatie en CV z.s.m. naar
werken@drieluik-almere.nl 

Meer informatie
Bezoek de website www.drieluik-almere.nl, stuur ons een mail
of bel naar Het Drieluik op 036-5295623 en vraag naar
Janet Schmidt, Tamara Rumpin en Saskia Linschoten (MT)