De heer  drs. E. (Ed) Bosma

Lid van de Raad van Toezicht sinds: 9 februari 2010

Waaruit bestaat uw werkervaring? Waaruit bestaat uw ervaring als toezichthouder?

Ik heb 18 jaar ervaring in de gezondheidszorg. In die periode heb ik diverse leidinggevende en managementfuncties bekleed. De afgelopen 20 jaar ben ik werkzaam bij het Leger des Heils in Nederland en heb in deze organisatie diverse directiefuncties bekleed in verschillende regio’s in het land. De afgelopen 6 jaar ben ik werkzaam op het hoofdkantoor van het Leger des Heils in Almere. Namens het Leger des Heils heb ik als toezichthouder zitting in het bestuur van CoPrisma.

Huidige functie(s):

  • Directeur Stichting Leger des Heils Dienstverlening
  • Directeur Stichting Leger des Heils Fondsenwerving
  • Directeur Stichting Leger des Heils ReShare
  • Bestuurslid van CoPrisma, vereniging van organisaties werkzaam in ontwikkelingssamenwerking.

Wat is uw specifieke aandachtsgebied als lid van de RvT

  • FinanciĆ«le commissie
  • Identiteitscommissie