Het bestuursbureau van Stichting Prisma is ondersteunend en stelt zich adviserend op naar de directies van de scholen die zijn aangesloten bij Stichting Prisma. Zo kunnen scholen advies vragen over onderwijs, communicatie, personeel en organisatie, financiën en andere complexe zaken. De onderstaande bureaumedewerkers zijn hier werkzaam:

College van Bestuur

Dhr. M.A. (Meindert) Eijgenstein
Mw. H.W (Heleen) Schuijl, directiesecretaresse

 

Personeel & Organisatie

Dhr. R.G. (Rob) Bruijnes, hoofd personeelszaken
Mw. J.D. (Jodi) Liefhebber, personeelsfunctionaris
Mw. K. (Karin) Beerhorst, medewerker P&O

 

Onderwijs & Kwaliteit

Mw. drs. H.M. (Rieneke) Pruis, kwaliteitszorgmedewerker
Mw. M. (Marjanne) Schnitker-Schuurman, medewerker onderwijs

 

ICT

Dhr. R.M. (Rob) Megens, ICT projectleider
Dhr. M. (Martijn) van Dijk, ICT beleidsmedewerker

 

PR & Communicatie

Mw S. (Sarah) Megens, pr & communicatie

 

Financiën en Beheer

Mw H. (Hetty) Methorst, hoofd financiën
Mw. A.M. (Ali) van Es-Van der Sluis, medewerker financiën
Mw. K. (Karin) van Wegen, administratief medewerker