-Under construction- Stichting Prisma Almere ontwikkelt op dit moment en nieuwe website. Het kan zijn dat sommige informatie verouderd is. Excuses voor het ongemak.

Op welk moment moet u de schoolkeuze maken?

Als uw kind twee of drie jaar is moet u al gaan nadenken over de basisschool van uw keuze.Het is heel belangrijk dat het kind in de eerste groep van de basisschool goed van start gaat. Als u dit leest, bezoekt uw kind misschien al een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Er zijn scholen die tegenwoordig nauw samenwerken met bijvoorbeeld een peuterspeelzaal. Voor sommige kinderen organiseren scholen speciale activiteiten om die start op school zo succesvol mogelijk te maken.Als uw kind drie jaar en tien maanden is, mag het meestal al op school komen kennismaken. Dat mag maximaal vijf dagen. Scholen zijn niet verplicht zo’n kennismakingsperiode aan te bieden.

De juiste schoolkeuze

Ouders hebben vaak een voorkeur voor een bepaalde school. Omdat andere kinderen uit het gezin al naar die school gaan, omdat de school dicht bij huis ligt, of omdat de eigen geloofsovertuiging of opvoedingsideeën de keuze bepalen. Soms vloeit een keuze voort uit een eerder gemaakte keuze voor créche of peuterklas, omdat die afspraken hebben met basisscholen of aan een basisschool verbonden zijn.
Heeft u nog geen keuze kunnen maken en wilt u verschillende scholen met elkaar vergelijken, klik dan hier voor Prisma-scholen bij u in de buurt.Kijk ook op de websites van de scholen voor meer informatie.Veel ouders gaan zelf eerst een kijkje nemen bij de verschillende scholen. Dit is zeker aan te bevelen.

Veel scholen houden informatieavonden voor ouders van nieuwe leerlingen. Er zijn ook scholen die ouders de gelegenheid geven om een les bij te wonen. U kunt dan zelf de sfeer proeven. U kunt ook eens praten met ouders in de buurt, die zijn vaak een waardevolle informatiebron.

Op de peuterspeelzaal liggen meestal schoolgidsen van de basisscholen in de buurt. Met het lezen van de schoolgids krijgt een beeld van een school: identiteit, uitgangspunten voor het onderwijs, hoe gaat de school om met verschillen tussen leerlingen, welke resultaten heeft de school bereikt, wat zijn de mogelijkheden voor na-, tussen- en voorschoolse kinderopvang, de schooltijden en vakanties enz…Neem vooral schoolgidsen mee zodat u ze thuis op uw gemak kunt lezen.

Voor elke ouder is het belangrijk om te weten hoe de sfeer op een basisschool is. Neem een kijkje als de school uitgaat. Kijk rond, knoop een praatje aan en stel een vraag. Bezoek een informatiemiddag of -avond of maak een afspraak voor een kijkje in de school.