In de pers

Vanaf 1 augustus 2018 is de eerste ecologische basisschool van Nederland een feit.
Stichting Prisma Almere start deze ecologische school De Verwondering in de wijk Nobelhorst in Almere Hout. Vanuit een tijdelijke locatie wordt onderwijs gegeven tot het definitieve gebouw in 2020 is gerealiseerd. 

Over De Verwondering
Onze kinderen komen voor een sterk veranderende wereld te staan. Duurzaam onderwijs op een ecologische school gaat over het begrijpen van oorzaken en het werken aan oplossingen. Op
De Verwondering werken de kinderen aan een eigen kijk op zichzelf, relaties met de ander en met de wereld én aan vraagstukken die er toe doen. Hierdoor zijn ze eigenaar van het eigen leren.

‘Wij zijn Miranda van der Kamp en Paula van Kuijk. Vanaf augustus 2018 starten wij de ecologische school in Almere Hout. Vanuit onze kernwaarde ‘optimisme’ geloven wij in goed onderwijs voor ieder kind, in samenwerking met ouders én de omgeving. Wij zijn enthousiast, gedreven en denken in oplossingen’

Ecologische school
Op ecologische basisschool De Verwondering leren kinderen, door onderwijs, techniek, beleving en onderzoek naar de omgeving, dat alles met elkaar samenhangt. Dat nodigt ook uit tot veranderend gedrag. Respectvol omgaan met je omgeving betekent ook bewust en respectvol omgaan met elkaar.

Bewonersupdate Nobelhorst 13 februari a.s.
De directie van De Verwondering is aanwezig op de bewonersupdate, georganiseerd door gemeente Almere, voor huidige en toekomstige bewoners van Nobelhorst. Geïnteresseerden kunnen vragen stellen en in gesprek gaan. Bewonersupdate: 13 februari 2018 van 20.00 – 22.00 uur (locatie: Sterrenschool Het Universum).

Informatie en aanmelden
Kinderen kunnen vanaf nu worden aangemeld voor het nieuwe schooljaar 2018-2019. Geïnteresseerde ouders kunnen via directie@verwondering-almere.nl contact opnemen. Meer informatie: www.verwondering-almere.nl

Bij veel mensen liggen mobieltjes, cartridges en kabels in huis te verstoffen. Zonde, want voor de dieren bij Stichting AAP hebben ze heel veel waarde! De stichting kan deze spullen namelijk laten recyclen en de opbrengst daarvan gaat rechtstreeks naar de opvang en verzorging van de dieren. Om zoveel mogelijk mobieltjes, cartridges en kabels in te zamelen, start AAP een speciale inzamelactie voor scholen. Basisschool De Optimist in Almere is de eerste school in Nederland die meedoet.

Inzamelingsactie start op basisschool De Optimist
De leerlingen van de basisschool De Optimist in Almere zijn vandaag, 15 november van start gegaan met het verzamelen van mobieltjes, cartridges én kabels voor de dieren van AAP. David van Gennep, directeur van Stichting AAP: ““Wat een feest vanochtend bij de De Optimist! We werden verwelkomt met een prachtig zelfgeschreven lied over AAP en duurzaamheid. Ook hadden de kinderen de eerste kabels, cartridges en mobieltjes al mee om in de inzamelbox te stoppen. Als alle leerlingen van basisscholen voor AAP zo enthousiast gaan inzamelen, kunnen we heel veel dieren een beter leven geven! Dieren zoals chimpansee Marria, die 13 jaar in een mensengezin leefde. Zij moest helemaal opnieuw leren hoe het is om aap te zijn.” Stichting AAP krijgt veel vragen van kinderen die iets voor de dieren willen doen. “Door kabels, telefoontjes en cartridges in te zamelen, kunnen de kinderen echt meehelpen. Zonder dat ze daarvoor hun spaarvarkens aan hoeven te spreken! Bovendien sparen we zo ook het milieu, doordat we spullen recyclen die anders vaak weggegooid worden.”

Superjuffie doet mee!
Ook kinderboekenschrijfster Janneke Schotveld, auteur van de populaire kinderboekenreeks Superjuffie, was bij de kick off aanwezig: “Superjuffie is superblij met Stichting AAP! Stichting AAP geeft gevangen, verwaarloosde apen en andere exotische zoogdieren weer een beter bestaan. Bovendien zet Stichting AAP zich in voor betere bescherming van dieren, zodat steeds minder dieren in nare situaties belanden.”

Heel Nederland een opgeruimd huis
David van Gennep: “Het zou fantastisch zijn als alle leerlingen van basisscholen inzamelen voor onze dieren. Heel Nederland een opgeruimd huis, betekent namelijk voor dieren zoals chimpansee Marria een nieuw thuis! Daarnaast sparen we door het inzamelen ook het milieu, omdat materialen worden hergebruikt of op verantwoorde wijze worden gerecycled.”

Chimpansee Marria
Chimpansee Marria werd begin dit jaar door AAP opgehaald uit Portugal, waar zij dertien jaar bij mensen in huis leefde. Marria is in Nederland bekend geworden door haar eigen vlogs op www.aap.nl/vlog en heeft onlangs voor het eerst kennisgemaakt met een soortgenoot.

‘Met iets kleins kunnen wij een groot verschil maken’
De Optimist draagt dit initiatief van Stichting AAP een warm hart toe. Miranda van der Kamp en Paula van Kuijk, directie van De Optimist: “Met iets kleins, zoals het inzamelen van kabels, mobieltjes en cartridges kunnen wij een groot verschil maken voor de dieren van Stichting AAP èn het milieu. Het past bij onze visie op duurzaamheid en het verantwoordelijk zijn voor elkaar en de wereld. Wij vinden het geweldig dat De Optimist de locatie is voor de aftrap van dit project. Aan deze inzamelingsactie kunnen alle kinderen uit Nederland meedoen!”
Op www.aap.nl/inzamelenvooraap kunnen leerkrachten hun klas aanmelden om mee te doen.

Stichting AAP
AAP zet zich in voor een betere toekomst voor exotische zoogdieren, zoals apen, wasberen en leeuwen. Helaas bevinden veel dieren zich nog in benarde situaties. Ze worden illegaal verhandeld, als huisdier gehouden of misbruikt in toerisme en entertainment. Stichting AAP vangt de dieren die dringend hulp nodig hebben op zodat ze op adem kunnen komen. Een gespecialiseerd team helpt ze gezond te worden en weer ‘dier’ te zijn, waarna een goed thuis voor ze wordt gezocht. Ook pakt AAP het probleem bij de wortels aan, door voorlichting te geven en te pleiten voor betere wetgeving in heel Europa. Door kennis te delen en samen te werken met overheden en collega-organisaties, vergroot de stichting haar impact. Dweilen met de kraan dicht, noemt AAP dat!

Stichting AAP werkt voor het hergebruik en recycling van de ingezamelde materialen samen met EEKO in Deventer en KRT in Oud Gastel. Vanaf nu zamelt AAP ook kabels in. De kabels die AAP inzamelt zijn elektriciteitssnoeren, tv-kabels, audiokabels en HDMI-kabels.

Op vrijdag 1 juli was burgemeester Weerwind te gast op Sterrenschool de Ruimte in het Homeruskwartier in Almere Poort. Naar aanleiding van zijn korte bezoek tijdens de kennismakingsronde met Almere Poort eerder dit jaar, was de burgemeester erg nieuwsgierig geworden naar het Sterrenschool concept en beloofde toen al de school om eens terug te komen. Deze belofte loste hij nu in.

Tijdens een gezellige lunch met de kinderraad van de school kon hij van de kinderen zelf horen hoe het is om onderwijs te volgen op Sterrenschool de Ruimte. De kinderen waren erg enthousiast en vonden het erg bijzonder en gezellig om te lunchen met de burgemeester. Ze praatten over het programma op school, de ervaringen van de kinderen, het welzijn, het werken met de iPads en over de toekomst van de kinderen, met name over de juiste keuze van vervolg onderwijs.
Na de lunch maakte verschillende andere leerlingen een selfie met de burgemeester en vervolgde de burgemeester zijn bezoek met een deelname aan een les burgerschapsvorming dat ging over de rechten van het kind. Op sterrenschool de Ruimte werken de kinderen onder andere met Ipads en de burgemeester kon zo ook eens zelf ervaren hoe dat in zijn werk gaat. Hij eindigde met een rondleiding door het innovatieve gebouw, met daarin ook een buurtcentrum en kinderopvang.

Sterrenschool De Ruimte is een onderwijsconcept waarbij alle kinderdiensten zijn gevestigd onder één dak. Zo komt de school tegemoet aan de wensen van ouders. De sterrenschool werkt op basis van vijf sterren: De school is het hele jaar open en doet mee aan de pilot met flexibele schoolvakanties, het onderwijs en opvang zijn op één plek gevestigd, maatwerk voor ieder kind door individuele leerroutes, uitblinken in taal, rekenen en lezen en een goede binding met de buurt.
Kijk voor meer informatie over Sterrenschool de Ruimte op www.sterrenschoolderuimte.nl

Het was feest op donderdag 16 juni op PC basisschool Het Kompas in Almere Buiten. Afgelopen week kregen zij een zeer positieve beoordeling van de Onderwijsinspectie. Om dit te vieren trakteerde het bestuur van de school, Stichting Prisma, leerlingen en personeel op een heerlijk ijsje van Paul’s ijs uit Almere. Prisma bedankt hiermee de leerlingen en het personeel, omdat zij met elkaar voor dit resultaat hebben gezorgd.

Astrid Duyff, directeur a.i. van de school is erg blij met dit resultaat: “De professionaliteit, deskundigheid en leergierigheid van het team én het onderlinge vertrouwen hebben ervoor gezorgd dat we binnen korte tijd de kwaliteit van het onderwijs sterk hebben kunnen verbeteren”. Vanaf september zal Het Kompas intensief gaan samenwerken met basisschool De Buitenburcht uit de Bloemenbuurt. Jenneke Kester zal dan directeur van beide scholen worden, waarbij ze op het Kompas wordt ondersteund door leerteamleider Sandra Roozeboom.

ALMERE – Stad & Natuur, 21 Toolkit en Kleur in Cultuur openen woensdag 13 januari officieel hun naschoolse ruimtes in Sterrenschool de Ruimte in Poort: natuur & technieklokaal De Ruimtepoort en ArtLab Almere Poort.

Wat hebben kinderen nu en in de toekomst nodig? Dat staat centraal in de naschoolse activiteiten in Sterrenschool de Ruimte. Van 14.15 tot 16.15 uur presenteren 21 Toolkit, Kleur in Cultuur en Stad & Natuur Almere woensdag hun aanbod met gratis workshops, geïnspireerd op Star Wars, robots, de sterren en de ruimte.  Voor alle kinderen van 1 tot 12 jaar is er wat te doen deze openingsmiddag en ook ouders en leerkrachten zijn uitgenodigd.

Om 16.15 uur is er een officiële opening, waarbij wethouder Frits Huis en alle partners het nieuwe seizoen inluiden en zowel De Ruimtepoort als ArtLab Poort op ludieke zullen wijze openen. Daarbij gaan de directeuren met een robot de strijd met elkaar aan. Sterrenschool De Ruimte is te vinden aan het Nimfenplein 1 in Almere Poort.

LITERATUURWIJK – Meester Pieter van Doorn van basisschool De Omnibus vierde zijn veertigjarig jubileum vorige week op een wel heel bijzondere manier.

Tim sloeg de jubilaris officieel tot ‘ridder’ tijdens het blijspel van de theatergroep Hilarius. Dit blijspel werd opgevoerd ter gelegenheid van het vrolijke jaarfeest van de oecumenische basisschool De Omnibus in de Literatuurwijk. Meer dan 600 basisschool leerlingen waren getuige van deze bijzondere gebeurtenis.

WATERWIJK – ‘Wat heb jij goed gewerkt’, ‘Je hebt goed geholpen met opruimen’ of ‘Wat heb je je medeleerling goed geholpen met het rekenwerk’. Het regende de afgelopen twee weken complimenten op basisschool De Ichthus. Om het schooljaar positief te beginnen werkte de school met de complimentenmachine.

“We wilden als school iets positiefs doen”, aldus Myrna Ooms, leerkracht van groep acht en gedragsspecialist. “We willen een gedragssysteem instellen en hoorden van de complimentenmachine. Hiermee leren de kinderen om complimenten te geven en te ontvangen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat complimenten geven pesten tegengaat en na alle mediaberichten willen we als school op deze manier laten zien dat we de kinderen positief meenemen en tegen pesten zijn.”
Aan het eind van de ochtend en de middag mogen de kinderen bepalen welk kind uit de groep een compliment verdient. “Dit kind krijgt dan een muntje waarmee hij uit de complimentenmachine een button kan halen. We doen dit in alle groepen, van 1 tot en met 8.”
De kinderen zijn blij met de complimenten. “Je ziet de kinderen stralen en glimlachen als ze een compliment krijgen. Ze zeggen ook dat ze zich fijner voelen op school, dat andere kinderen aardiger zijn, dat ze meer zelfvertrouwen krijgen en zijn gelukkig voelen van binnen. Er was zelfs een meisje dat vertelden dat ze dit jaar nog niet gepest was. We willen het complimenten geven er dan ook inhouden in onze school en we verwerken het in ons gedragssysteem.”

Bij basisschool Het Drieluik in Almere Buiten is woensdagmorgen de provinciale campagne voor veilig schoolverkeer afgetrapt. Dat gebeurde in het bijzijn van wethouder Frits Huis van Almere. Hij kreeg een tekening van de verkeerssituatie rondom de school.

Landelijk is ‘De scholen zijn weer begonnen‘ maandag al begonnen. Volgens Jelly Douma van Veilig Verkeer Nederland is het startmoment in Flevoland later vastgesteld in overleg met de school. “Dit omdat op de eerste schooldag de kinderen nog vol zitten van de vakantie.”

Basisschool Het Drieluik is uitgekozen vanwege de hectische verkeerssituatie, aldus VVN.

Klik hier om de video te zien