-Under construction- Stichting Prisma Almere ontwikkelt op dit moment en nieuwe website. Het kan zijn dat sommige informatie verouderd is. Excuses voor het ongemak.

Kinderen – kleuren – kansen


Ieder kind verdient het om in het onderwijs de beste kansen te krijgen. Bij Prisma staat dan ook het kind centraal en sluit het onderwijs aan bij dat wat het kind nodig heeft.
Om die reden investeren alle Prismascholen de komende jaren in handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften van kinderen uitgangspunt zijn. Bij handelingsgericht werken wordt er niet zozeer gekeken naar wat een kind niet kan, maar meer naar wat het kind nodig heeft om de doelen te bereiken en welke aanpak voor het kind het beste werkt. Uitgangspunt op alle scholen is het beter in beeld krijgen van de leerresultaten van de kinderen om zo goed mogelijk te kunnen sturen op de leeropbrengsten. Dat doen we met name op het gebied van de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen.

Een aantal scholen onderscheidt zich inmiddels via een specifiek pedagogisch-didactisch concept met een duidelijk herkenbare profilering zoals Daltononderwijs, de Brede School, TOM-concept of een speciale taal- of cluster 4 groep in de school. Enkele scholen profileren zich sterk als opleidingsschool en ontwikkelen zich verder als “lerende organisatie”. Prisma streeft naar profilering en uitbreiding hiervan en ondersteunt dit nadrukkelijk.
Ook werkt Prisma aan het realiseren van de eerste Almeerse Sterrenschool.