-Under construction- Stichting Prisma Almere ontwikkelt op dit moment en nieuwe website. Het kan zijn dat sommige informatie verouderd is. Excuses voor het ongemak.

Stichting Prisma heeft in haar strategisch beleidsplan “Op weg naar 2014” handelingsgericht werken verankerd binnen de zorg en begeleiding voor ieder kind.Hierbij staat het handelen van de leerkracht centraal gericht op “deze leerkracht met dit kind met deze ouders in deze groep kinderen op deze school”.HGW wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. Het geeft invulling aan adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding, zodat een school met haar team effectief kan omgaan met de verschillen tussen leerlingen.

Het fundament van HGW is planmatig en kent een cyclische werkwijze waarbij leerkrachten, intern begeleiders, directieleden en externe begeleiders zeven uitgangspunten toepassen:

 • Onderwijs- en opvoedbehoeften van het kind centraal;
 • Het gaat om wisselwerking en afstemming tussen kind, onderwijs en opvoeding;
 • Leerkracht en ouders doen ertoe: wat hebben zij nodig om een kind te kunnen bieden
  wat het nodig heeft in onderwijs en opvoeding;
 • Positieve aspecten van het kind, onderwijs en opvoeding zijn cruciaal;
 • We werken constructief met elkaar samen, binnen de school, maar ook bovenschools
  en in samenwerking tussen onderwijs en zorg;
 • We werken doelgericht en evalueren systematisch;
 • We werken systematisch en transparant, d.w.z. het is een ieder duidelijk wie wat doet, waarom, wanneer en hoe.

Deze uitgangspunten vormen één geheel, een vertrekkader voor iedereen die met leerlingen werkt.Voor leerkrachten
wordt dit ondersteund met het laatste uitgangspunt: het werken vanuit het kader waarnemen-begrijpen-plannen-uitvoeren met als instrumenten het groepsoverzicht en groepsplan.