CAO 2016-2017

De primaire arbeidsvoorwaarden voor het personeel werkzaam in het onderwijs (zoals salaris, eindejaarsuitkering en compensatie voor de ziektekosten) zijn vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de sector onderwijs PO/VO. Deze CAO wordt afgesloten tussen het ministerie van OC&W en de vakbonden.
Op basis van de CAO sector onderwijs wordt een aparte CAO PO(primair onderwijs) afgesloten. Hierin worden afspraken vastgelegd over de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals arbeidsduur, verlof, scholing en ontwikkeling.

Hier vindt u de digitale versie van de CAO PO 2016-2017. Deze CAO is geldig van 1 juli 2016. De CAO PO regelt de secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het primair onderwijs.

Tevens staat hieronder als download de Klokkenluidersregeling.

 

Download(s)