CAO 2018-2019

De primaire arbeidsvoorwaarden voor het personeel werkzaam in het onderwijs (zoals salaris, eindejaarsuitkering en compensatie voor de ziektekosten) zijn vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de sector onderwijs PO/VO. Deze CAO wordt afgesloten tussen het ministerie van OC&W en de vakbonden.
Op basis van de CAO sector onderwijs wordt een aparte CAO PO (primair onderwijs) afgesloten. Hierin worden afspraken vastgelegd over de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals arbeidsduur, verlof, scholing en ontwikkeling.

Hieronder vindt u de digitale versie van de CAO PO 2018-2019. De CAO PO regelt de secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het primair onderwijs.

Tevens staat hieronder als download de Klokkenluidersregeling.

Download(s)