-Under construction- Stichting Prisma Almere ontwikkelt op dit moment en nieuwe website. Het kan zijn dat sommige informatie verouderd is. Excuses voor het ongemak.

Stichting Prisma heeft een christelijke identiteit. Wat betekent dat?
In de ‘Van Dale’ wordt identiteit omschreven als het eigen karakter, het individuele kenmerk. Maar elke school, openbaar of bijzonder heeft een eigen karakter.
Voor onze scholen is het de wijze waarop we het christelijk geloof en hun band met de christelijke traditie uitwerken en vormgeven. Dit is in hoofdzaak een zaak van de scholen zelf.
Dat betekent dus aandacht voor elkaars verhalen. Vervolgens om het met elkaar over levensvragen te hebben. Wat inspireert jou en hoe werkt dat uit in je onderwijs? Welke keuzes maak je? Hoe zie je je leerlingen? Hoe ga je met ze om? Wat zijn je idealen?
Daarbij zijn de Bijbelse verhalen belangrijke uitgangspunten op een christelijke school. Ze zijn dat alleen nooit zomaar; ze moeten worden vertaald naar depraktijk van alledag. En ze roepen op tot actie, tot participatie: ze zijn niet vrijblijvend. Als we als betrokkenen bij onze school bouwen aan wat we delen, op basis van Bijbelse verhalen en Bijbelse noties, ontstaat er een eigen schoolidentiteit.
Daarnaast is onze identiteit is zichtbaar in ons handelen, het omgaan met elkaar en het curriculum binnen de school. Alle kinderen zijn welkom bij Prisma, mits ouders de omschreven grondslag respecteren.

 

Onze naam ‘Prisma’

Een prisma verspreidt licht, veelkleurig licht. Voor ons staat het prisma symbool voor ons onderwijs. Het licht zoals dat in woorden tot ons komt via de bijbel, wordt beleefd, gevoeld, verwoord en overgedragen in het onderwijs. Dit licht wordt op een veelkleurige wijze verspreid om adequaat in te spelen op een veelkleurige samenleving en ons aanbod aan te passen aan de ontvanger. Deze veelkleurigheid betekent ook dat we voortdurend in beweging zijn om met elkaar dit licht te kunnen versterken.

Logo van Stichting Prisma Almere

Ons logo laat zien waar Prisma voor staat

  • De basisvormen symboliseren het (onderwijs) fundament dat we samen leggen in de
    levens van jonge mensen;
  • Het spectrum geeft vorm aan de veelkleurige mensen en aan de door God gegeven talenten;
  • De witte lijnen symboliseren de sturende leraren;
  • De basislijn ten slotte staat voor de stichting als geheel, waarin ouders,
    personeel en bestuur het draagvlak vormen voor het christelijk onderwijs in Almere.