-Under construction- Stichting Prisma Almere ontwikkelt op dit moment en nieuwe website. Het kan zijn dat sommige informatie verouderd is. Excuses voor het ongemak.

Missie

Stichting Prisma staat voor kleurrijk en kansrijk onderwijs voor ieder kind. Ons onderwijs vindt zijn inspiratie in de christelijke traditie. Het personeel verzorgt uitdagend en kwalitatief goed primair onderwijs zodat kinderen een goede basis meekrijgen van waaruit zij toegerust hun weg kunnen vervolgen in de maatschappij.

Visie

Christelijk identiteit

Prisma streeft er naar in de omgang met elkaar en in de vormgeving van het
onderwijsproces kinderen kennis te laten nemen van onze waarden en normen zoals we die kennen uit de christelijke traditie. Dit is onder andere merkbaar in de wijze hoe we met elkaar omgaan.
We verwelkomen zoveel mogelijk kinderen en hun ouders, die bewust kiezen voor een van onze scholen en die onze identiteit respecteren.

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs

Goed onderwijs staat op alle Prismascholen hoog in het vaandel. Iedere Prismaschool streeft naar een duidelijk herkenbaar onderwijsconcept. Op iedere school betekent kleurrijk onderwijs in ieder geval het bieden van optimale onderwijskansen aan elk kind want èlk kind verdient het best passende onderwijs.

Leren door plezier

We stimuleren leren met plezier. Prisma is een lerende organisatie waar levenslang leren uitgangspunt is: leren van en met elkaar. Zowel voor kinderen als personeel.

Maatschappelijke betrokkenheid

Daarnaast zijn onze scholen erop gericht dat alle kinderen later zinvol en optimaal kunnen functioneren in een maatschappij die voortdurend verandert. Zodat zij voldoende toegerust de stap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken.

Kernwaarden

Naast de levensbeschouwelijke identiteit staat kleurrijk onderwijs voor:

  •  Kansrijk
  •  Betekenisvol
  •  Inspirerend
  •  Uitdagend
  •  Opbrengstgericht
  •  Betrokken

Motto

Ons motto is: kinderen, kleuren, kansen.